Kiirkuller teenus on mõeldud ajatundlike kõrget väärtust omavate saadetiste transportimiseks. Transpordiprotsessis ühest riigist teise ei hoiustata kaupu terminalides pikaajaliselt, vaid saadetised transporditakse saatjalt saajani minimaalse ajakuluga.

Transpordiviis valitakse vastavalt vajadusele ning võimalustele. Enamjaolt kasutatakse lennu- ja maanteetranspordi kombineeritud lahendusi. Iseloomulikuks tunnusteks on paindlikkus, tellimusega tegeleb üks kindel isik, kes omab selget ülevaadet transpordiprotsessist ning teenus katab B2B vajadusi.